Prohlášení o ochraně osobních údajů

Na ochraně Vašich osobních údajů nám opravdu záleží

Jsme rádi, že navštěvujete naše webové stránky a děkujeme Vám za projevený zájem o naši společnost, naše produkty a naše webové stránky. Zajištění ochrany Vašeho soukromí při používání našich webových stránek je pro nás opravdu důležité.

Chtěli bychom, abyste věděli, kdy a které údaje shromažďujeme a jakým způsobem je používáme. Seznamte se prosím s níže uvedenými informacemi.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré údaje identifikující konkrétně Vaši osobu. Vaše osobní údaje (např. oslovení, jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) budou námi zpracovávány pouze dle platných českých zákonů o ochraně osobních údajů a v souladu s legislativou Evropské unie (EU) o ochraně údajů. Níže uvedený text Vám poskytne informace o povaze, rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a používání osobních údajů.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Kontaktní údaje o odpovědné osobě

Osobou odpovědnou ve smyslu všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších národních zákonů o ochraně osobních údajů členských zemí a dalších předpisů o ochraně údajů je:

Eckelmann s.r.o.
Růžová 17
69153 Tvrdonice
Česká republika

Tel.: +420 519 323 755
E-mail: info@eckelmann.cz
Web: www.eckelmann.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

datenschutz@eckelmann.cz
Web: www.eckelmann.cz

Poznámka k přenosu dat do USA

Na našem webu jsou integrovány nástroje od společností se sídlem v USA. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány na americké servery příslušných společností. Chtěli bychom zdůraznit, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu zákona EU o ochraně údajů. Americké společnosti jsou povinny odevzdat osobní údaje bezpečnostním úřadům, aniž byste jako dotčená osoba mohli proti tomu podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké úřady (např. Tajné služby) budou vaše údaje zpracovávat, vyhodnocovat a trvale ukládat na americké servery pro účely monitorování. Nemáme na tyto zpracovatelské činnosti žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Tento souhlas můžete odvolat svůj souhlas kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání souhlasu je zachována zpracování údajů zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.

Právo na vznesení námitky

podle článku 21 GDPR

Pokud ke zpracování vašich osobních údajů dochází za účelem ochrany našeho převažujícího oprávněného zájmu (právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. F), nebo ve veřejném zájmu (právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. E),), máte právo z důvodů, které vyplývají z vašeho konkrétního Situace může kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Uplatníte-li své právo vznést námitku, pak přestaneme zpracovávat předmětné údaje, nebudeme-li moci prokázat existenci přesvědčivých oprávněných důvodů pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je zpracování těchto údajů prováděno za účelem uplatnění, výkonu nebo ochrany našich práv.

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli a bez udání důvodu protestovat proti zpracování vašich osobních údajů za účelem reklamy tohoto typu. Totéž platí pro profilování subjektu údajů, pokud je to spojeno s touto formou přímého marketingu.

Pokud nesouhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje k těmto účelům používat.

Šifrovací protokol k přenosu dat SSL/TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenášených osobních údajů a jiných důvěrných informací (např. dotazů zasílaných odpovědné osobě) používá tato webová stránka šifrovací protokol SSL popř. TLS. Stránku zabezpečenou šifrováním poznáte podle řetězce znaků „https: //“ a symbolu zámku ve vyhledávacím řádku ve Vašem internetovém prohlížeči.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou data, která nám předáte, číst třetí strany.

Hostování

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:
Mittwald

Poskytovatelem je společnost Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp (dále jen Mittwald).

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Mittwald:
www.mittwald.de/datenschutz

Používání údajů společnosti Mittwald je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je zajistit co nejspolehlivější prezentaci našich webových stránek. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování objednávky
Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že tato služba zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Logové soubory webového serveru

Provozovatel těchto stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru. souborech, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto soubory:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazu
  • název hostitele přistupujícího počítače
  • čas požadavku na server
  • IP adresa


Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji údajů.

Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - za tímto účelem musí být shromažďovány protokolové soubory serveru.

Soubory cookies

Tato webová stránka používá k technicky nezbytným účelům tzv cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které nejsou trvale uloženy ve Vašem internetovém prohlížeči nebo Vaším internetovým prohlížečem a slouží pouze k zajištění funkčnosti webových stránek. Jiné soubory cookies zůstávají trvale uloženy a při příští návštěvě rozpoznají Váš prohlížeč, čímž zlepšují použitelnost webových stránek. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu pokud jde o funkčnost a použitelnost našich webových stránek. Pokud byl požadován souhlas s ukládáním cookies, ukládají se příslušné cookies výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Technicky nezbytné soubory cookies jsou po ukončení prohlížeče zpravidla vymazány. Trvale uložené soubory cookies mají různou životnost, od několika minut až po několik let.

V internetovém prohlížeči si můžete nastavit, abyste byli informováni o uložení cookies a mohli použití cookies povolit pouze v jednotlivých případech, popř. přijímat cookies pouze v určitých případech nebo jejich ukládání zcela vyloučit a povolit jejich automatické mazání při každém ukončení prohlížeče. Každý prohlížeč se liší, pokud jde o správu nastavení souborů cookies. Vezměte však prosím na vědomí, že pokud cookies zakážete, funkčnost našich webových stránek tím může být omezena.

Jsou-li ukládány jiné soubory cookies (například cookies pro analýzu chování uživatele při procházení stránek), bude o nich v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů pojednáno samostatně.

Souhlas s Usercentrics

Tyto webové stránky používají technologii souhlasu společnosti Usercentrics k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k doložení tohoto souhlasu způsobem, který je v souladu s ochranou údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, webové stránky: usercentrics.com/de/ (dále jen "Usercentrics").

Při vstupu na naše webové stránky jsou společnosti Usercentrics předávány následující osobní údaje:

  • Váš souhlas (souhlasy) nebo odvolání souhlasu (souhlasů) Vaše IP adresa.
  • Informace o vašem prohlížeči
  • Informace o vašem koncovém zařízení
  • Čas vaší návštěvy webových stránek

Usercentrics dále ukládá do vašeho prohlížeče soubor cookie, aby bylo možné přiřadit vám udělený souhlas (souhlasy) nebo jejich odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nesmažete soubor cookie Usercentrics nebo dokud nezmizí účel jejich uložení. Povinné zákonné povinnosti ukládání zůstávají nedotčeny.

Usercentrics se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Kontaktní formulář

Při korespondenci s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou shromažďovány osobní údaje. V příslušném kontaktním formuláři jsou uvedeny konkrétní údaje. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně pro účely zodpovězení Vaší poptávky/dotazu nebo pro navázání kontaktu a s tím související technickou správu údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašich požadavků v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Existuje další právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 pism. b) GDPR, pokud je váš kontakt zaměřen na uzavření smlouvy nebo na základě vašeho souhlasu čl. 6 odst. 1 pism. a) GDPR, pokud to bylo požadováno. Data, která zadáte do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění, odvolání souhlasu s uložením nebo účel uložení dat již neplatí (např. Po zpracování vaší žádosti). Zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaše žádost, včetně všech osobních údajů z ní vyplývajících (jméno, žádost), bude uložena a zpracována pro účely zpracování vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za předpokladu, že vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které nám byly zaslány (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud to bylo požadováno.

Data, která nám pošlete prostřednictvím kontaktních požadavků, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění, odvolání souhlasu s uložením nebo účel uložení dat již neplatí (např. Poté, co byla vaše žádost zpracována). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Údajů uchazeče

Nabízíme vám možnost se na nás obrátit (např. E-mailem, poštou). V následujícím textu vás budeme informovat o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných během procesu podávání žádostí. Ujišťujeme vás, že vaše údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude zacházeno jako s přísně důvěrnými.

Pokud nám pošlete žádost, zpracováváme vaše související osobní údaje (např. Kontaktní a komunikační údaje, dokumenty žádosti, poznámky v souvislosti s pracovními pohovory atd.), Pokud je to nezbytné k rozhodnutí o založení pracovního poměru. Právním základem je § 26 BDSG-nový podle německého práva (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 pism. b) GDPR (všeobecné zahájení smlouvy) a - pokud jste dali souhlas, - čl. 6 odst. 1 pism. a) GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou předány pouze osobám v naší společnosti, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

Pokud bude žádost úspěšná, budou údaje, které zadáte, uloženy v našich systémech zpracování dat na základě § 26 BDSG-nový a čl. 6 odst. 1 pism. b) GDPR za účelem provedení pracovního poměru.

Pokud vám nemůžeme nabídnout pracovní nabídku, odmítnete pracovní nabídku nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo použít údaje, které jste předali na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), až po dobu 6 měsíců od Zachovat s námi ukončení procesu podávání žádostí (odmítnutí nebo stažení žádosti). Data budou poté vymazána nebo zničena. Úložiště slouží zejména k důkazním účelům v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou požadovány po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. Kvůli hrozícímu nebo čekajícímu právnímu sporu), budou smazány pouze v případě, že již nebude použit účel dalšího skladování.

K delšímu skladování může dojít také, pokud jste udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 pism. a) GDPR) nebo pokud zákonné požadavky na uchovávání brání vymazání.

Pokud vám nebudeme nabízet pracovní nabídku, můžete se připojit k našemu uchazeči. V případě přijetí budou všechny dokumenty a informace z přihlášky převedeny do fondu uchazečů, aby vás v případě vhodných volných míst kontaktovali.

Zařazení do skupiny uchazečů se uskutečňuje výhradně na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 pism. a) GDPR). Poskytnutí vašeho souhlasu je dobrovolné a nemá žádný vztah k současnému procesu podávání žádostí. Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje neodvolatelně vymazány ze skupiny žadatelů, pokud neexistují právní důvody pro jejich uchování.

Údaje ze skupiny uchazečů budou neodvolatelně vymazány nejpozději dva roky po udělení souhlasu.

Zveřejňování nabídek pracovních míst/údaje o uchazečích

Vaše údaje jakožto uchazeče o zaměstnání budou shromažďovány a zpracovávány za účelem zpracování procesu žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), přičemž souhlas s jejich zpracováváním můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Pokud Vaše žádost o zaměstnání vyústí v uzavření pracovní smlouvy, mohou být Vámi předané údaje uloženy ve Vašem osobním spisu za účelem běžné organizace a správy v souladu s příslušnými právními předpisy. Vymazání Vámi předaných údajů bude provedeno po uplynutí 6 měsíců od případného zamítnutí žádosti o zaměstnání. Vyhrazujeme si právo uchovávat Vaše údaje po delší dobu, pokud jste výslovně vyjádřil-a svůj souhlas s delší dobou uložení údajů nebo pokud je delší doba uložení nezbytná z důvodu zákonem stanovených požadavků (např. důkazní břemeno ve smyslu obecného zákona o rovném zacházení).

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou přiřazeny k příslušnému koncovému zařízení uživatele. Nedochází k přiřazení k ID uživatele.

Služba Google Analytics nám dále umožňuje zaznamenávat mimo jiné pohyby myší a rolování a kliknutí. Služba Google Analytics dále využívá různé přístupy modelování k doplnění shromážděných datových záznamů a při analýze dat využívá technologie strojového učení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Zásuvný modul prohlížeče
Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Další informace o tom, jak služba Google Analytics zpracovává údaje uživatelů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Písma Google

Tento web používá pro jednotné zobrazování písem tzv. Webová písma, která jsou poskytována společností Google. Fonty Google jsou nainstalovány místně. Neexistuje žádné připojení k serverům Google.

Další informace o webových fontech Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Práva dotčené osoby

Jsou-li zpracovávány Vaše osobní údaje, pak jste dotčenou osobou ve smyslu nařízení GDPR a máte vůči osobě odpovědné za zpracování údajů následující práva:

Právo na informace podle čl. 15 GDPR: Máte právo na informace o námi zpracovávaných osobních údajích, na informace o účelu jejich zpracování, informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž Vaše údaje byly nebo jsou sdělovány, informace o plánované době uchovávání údajů nebo o kritériích pro určení doby jejich uchovávání, právo na opravu údajů, vymazání, omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování údajů, právo na podání stížnosti k orgánu dohledu, na informace o původu Vašich osobních údajů, nejsou-li získávány námi přímo od Vás, právo na informace o používání automatizovaného rozhodování včetně profilace a případně právo na průkazné informace o používané logice a rozsahu a o zamýšleném účelu takového zpracování, jakož i právo být informován/a o tom, jaké záruky jsou pro Vás zajištěny ve smyslu ustanovení čl. 46 GDPR pokud jde o předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí.

Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR: Máte právo na opravu svých údajů, pokud jsou zpracovávané osobní údaje o Vaší osobě nesprávné či neúplné.

Právo na vymazání osobních údajů podle čl. 17 GDPR: Máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, je-li splněna jedna z podmínek z čl. 17 odst. 1 GDPR. Toto právo však není dáno v případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné k výkonu práva na svobodu projevu a práva na informace, ke splnění zákonem stanovené povinnosti, z důvodů ochrany veřejného zájmu nebo za účelem uplatnění, výkonu či ochrany práv.

Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR: Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů po dobu ověřování Vašich údajů, pokud místo vymazání Vašich osobních údajů z důvodu nepřípustného zpracovávání údajů požadujete pouze omezení zpracování Vašich údajů, pokud Vaše osobní údaje již nepoužíváme pro účely zpracování, pokud však tyto osobní údaje potřebujete Vy za účelem uplatnění, výkonu či ochrany svých práv, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a pokud v souvislosti s tímto dosud nebylo stanoveno, zda z naší strany převažují oprávněné důvody.

Právo na informace podle čl. 19 GDPR: Pokud jste uplatnil/a právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů vůči správci údajů, je správce údajů povinen informovat všechny příjemce, jimž byly osobní údaje týkající se Vaší osoby předány, o opravě nebo vymazání či omezení zpracování těchto osobních údajů, s výjimkou případu, kdy je prokázáno, že toto není možné nebo pokud by splnění těchto požadavků vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte právo být informováni o těchto příjemcích osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR: Máte právo obdržet ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu Vaše osobní údaje, které nám byly Vámi poskytnuty nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě, je-li tento požadavek technicky proveditelný.

Právo na odvolání uděleného souhlasu podle čl. 7 odst. 3 GDPR: Máte právo kdykoliv odvolat svůj dříve vydaný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to s účinností do budoucna. V případě odvolání vydaného souhlasu bude námi neprodleně provedeno vymazání příslušných osobních údajů, pokud pro další zpracovávání těchto údajů nebude dán jiný právní základ umožňující zpracovávání údajů bez souhlasu subjektu údajů. Odvolání vydaného souhlasu nemá vliv na legálnost zpracování údajů, které bylo prováděno na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

Právo na podání stížnosti podle čl. 77 GDPR: Aniž by tím byl dotčen jakýkoliv jiný opravný prostředek uplatňovaný prostřednictvím soudu či správního orgánu, máte právo podat stížnost k příslušnému orgánu dohledu, zejména v členském státě, v němž máte bydliště, v němž se nachází místo Vašeho výkonu zaměstnání nebo v místě údajného porušení pravidel, domníváte-li se, že je zpracování osobních údajů týkajících se vaší osoby prováděno v rozporu s ustanoveními GDPR.

Orgán dohledu, jemuž byla stížnost podána, informuje podavatele stížnosti o stavu a výsledcích podané stížnosti, včetně informace o možnosti uplatnění opravného prostředku prostřednictvím  soudního příkazu ve smyslu článku 78 GDPR.

Doba trvání uložení osobních údajů

Doba uložení osobních údajů je dána příslušnou zákonem stanovenou dobou uchovávání těchto údajů (např. lhůty pro uchovávání údajů pro obchodní a daňové účely). Po uplynutí stanovené lhůty jsou příslušné údaje běžně vymazávány, pokud jejich další uložení již není nezbytné z důvodu plnění smlouvy nebo uzavření smlouvy a/nebo pokud z naší strany nadále neexistuje oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání.

Kontakt