Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání

Technologická společnost s rodinnou atmosférou: Jako velmi dynamická technologická společnost střední velikosti nabízíme atraktivní zaměstnání v přátelském a rodinném pracovním prostředí. Moderní a dobře vybavená pracoviště a společné prostory zajišťují dobré pracovní podmínky a podporují kvalitu odvedené práce. Kvalitě výroby přikládáme velký význam a průběžně zajišťujeme školení pro našich 75 současných zaměstnanců.

Spolupráce s naší mateřskou společností Eckelmann AG ve Wiesbadenu v Německu nám poskytuje stabilitu a sílu z hlediska investic.

Práce ve společnosti Eckelmann s.r.o: atraktivní a perspektivní zaměstnání.

Těšíme se na Vaši žádost o zaměstnání a osobní pohovor!

>> Informace o získávání a zpracování osobních údajů uchazeče

Volná pracovní místa v naší společnosti:

Ochrana údajů

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme za účelem provedení výběrového řízení (čl. 6 odst. 1 b GDPR) a můžete je s účinností do budoucnosti kdykoli stornovat. V případě, že na základě Vaší přihlášky o zaměstnání bude uzavřena pracovní smlouva, mohou být Vámi předané údaje uloženy za účelem běžné organizace a správy ve Vašem osobním spisu při dodržení příslušných právních předpisů. Výmaz Vámi předaných osobních údajů bude proveden do 6 měsíců po jejich stornování z Vaší strany. Delší uložení Vašich osobních údajů provedeme, pokud výslovně odsouhlasíte jejich delší uložení nebo pokud je jejich delší uložení nutné na základě zákonných požadavků (jako např. důkazní povinnost podle Všeobecného zákona o rovném zacházení).

Kontakt

Ing. Josef Šunka, Ph.D.
Vedení společnosti
Tel.: +420 519 323 755